Engels is cool?

Als ik überhaupt al een break neem, dan ga ik wandelen op de boulevard.”

Elke Nederlandssprekende zal deze zin zonder moeite begrijpen. En dat terwijl de zin niet alleen uit Nederlandse woorden bestaat. De woorden überhaupt, break en boulevard zijn afkomstig uit respectievelijk het Duits, Engels en Frans. Woorden die overgenomen zijn uit andere talen, worden ook wel leenwoorden genoemd. Het Nederlands kent vooral veel Engelse leenwoorden, iets waar taalpuristen het doodsbenauwd van krijgen. Want wat als de Nederlandse taal uiteindelijk helemaal verdwijnt door buitenlandse invloeden?

Verengelsing

Onze taal verengelst (ja, dit is een werkwoord) vooral door de internationalisering. Bedrijven richten zich steeds vaker op internationale markten en communiceren daarom veelal in het Engels. Om dit soort bedrijven te voorzien van goed personeel, worden studenten van het hoger onderwijs steeds vaker opgeleid met Engelstalig lesmateriaal en zelfs met hele Engelstalige studies.

Er zijn ook andere redenen te noemen voor de verengelsing van onze taal:

  • Afwezigheid van een Nederlands equivalent
    Kun je de woorden jet lag, timing, pudding en jazz naar het Nederlands vertalen? Zo ja, dan hoor ik het graag van je.
  • Behoefte aan afwisseling
    Wanneer je een woord vaak gebruikt, zal je hiervoor een synoniem proberen te vinden: design in plaats van ontwerp, feedback in plaats van terugkoppeling en deal in plaats van overeenkomst.
  • Behoefte aan kort en bondig
    Voor sommige Nederlandse begrippen geldt dat het Engelse begrip korter is en lekkerder klinkt. Zo hebben we het vaker over een hit dan over een succesnummer en over drugs dan over verdovende middelen.

No problem

De meeste mensen hebben er geen probleem mee dat het Nederlands verengelst. Vaak hebben zij niet eens door dat ons dagelijks taalgebruik ook uit Engelse woorden bestaat, zoals date (afspraakje), commercial (reclame), babysitter (oppas), celebrity (beroemdheid), kids (kinderen), single (alleenstaand) en sale (uitverkoop).

Deze verengelsing zie je ook terug in de media. Engelstalige slogans en programma’s vliegen je om de oren: You make us Q (Q-music), Discover your smile (TUI), All You Need Is Love en wat mij betreft de meest opmerkelijke: The Voice of Holland. Waarbij het toch echt gaat om dé stem van – jawel – Nederland.